ການເຄື່ອນໄຫວ
ເອ​ກະ​ສານ​ເຜິຍ​ແຜ່

 

ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ